Aalst - Lievevrouwstraat - Moorsel

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Lievevrouwstraat, Heidebosstraat, Spruithoekstraat, Mevrouwenbosweg, Varentweg en Royenbosweg

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Kaart
Kaart
Omschrijving

De gemeente Aalst wenst een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de Lievevrouwstraat, Varentweg, Spruithoekstraat, Royenbosweg, Heidebosstraat en Mevrouwenbosweg. Tegelijkertijd worden ook de straten en voetpaden vervangen, en wordt een bestaande waterloop verbreed en verdiept.

Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een bureaustudie uitgevoerd. Deze toont aan dat het projectgebied een laag archeologisch potentieel biedt.

Het projectgebied bevindt zich sinds de vroegste historische bronnen in een weinig gewijzigd landschap. Gezien de mogelijkheid voor kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.