Aalst - Keppestraat - Erembodegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Keppestraat, Korte Keppestraat, Ninovesteenweg en Roomhofstraat in Erembodegem

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Hoogtekaart
Poppkaart
Omschrijving

De stad Aalst wenst de bestaande riolering in de Keppestraat, Korte Keppestraat en delen van de Ninovesteenweg en de Rooms-Hofstraat te vernieuwen. Hierbij wordt ook de wegenis vernieuwd. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Uit deze blijkt dat er geen verder archeologisch (voor)onderzoek is aangewezen aangezien het potentieel op kennisvermeerdering zeer gering is.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57