Aalst - Keizersplein

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2013 - 2015

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Keizersplein, Vredeplein, kruispunt Korte Zoutstraat - Zonnestraat - Keizersplein in Aalst

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Overzicht
Aan het werk
Aan het werk
Vondsten
Overzicht
Aan het werk
Overzicht
Omschrijving

In de werkput t.h.v. het Keizersplein en de Korte Zoutstraat kwamen de restanten vrij te liggen van de voormalige Zoutstraatpoort: twee ronde of U-vormige torens, opgebouwd uit stevige blokken kalkzandsteen. Aan de buitenzijde ervan ligt de gedempte stadsgracht waarin brugpijlers de enige restanten van een brug vormen.

In de sleuf in de groenzone is de rand van de stadsgracht gesitueerd. Hieruit bleek dat het grootste deel van het huidige Keizersplein ooit een gracht was en dat de muur en de torens van de stadsomwalling zich aan de noordelijke kant van het plein bevonden.

Contactpersoon
Wouter De Maeyer
archeoloog
053 64 65 29
0499 52 19 90