Aalst - Hopmarkt

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2011 - 2014

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Hopmarkt in Aalst

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
lavabo hopmarkt
Aardewerk
Aan het werk
Aardewerk
Aardewerk
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Inventaris
Omschrijving

Het archeologisch onderzoek richtte zich enerzijds op de oostelijke en zuidelijke pandgangen van het Karmelietenklooster dat vanaf 1497 was gevestigd op de Hopmarkt. Daarbij zijn 398 menselijke skeletten opgegraven. Anderzijds werd ook een deel van de vroegere Veemarkt onderzocht waarbij een laat-middeleeuwse drenkpoel voor het vee is aangesneden. De poel was voorzien van vlechtwerkbeschoeiing en bewaarde een breed gamma aan vondsten. Allerhande materiaal is in verband te brengen met de economische activiteiten rond de Veemarkt (slachtafval, sporen van leerlooierij, ...). De grote hoeveelheden materiaal kunnen als huishoudelijk afval van de omwonenden geïnterpreteerd worden.

Contactpersoon
Wouter De Maeyer
archeoloog
053 64 65 29
0499 52 19 90