Aalst - Henri Moensstraat - Herdersem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016 - 2017

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Henri Moensstraat in Herdersem

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
proefsleuven
Luchtfoto
Kaart
Omschrijving

Stad Aalst wenst een parking aan te leggen achter de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Herdersem. Uit de bureaustudie blijkt duidelijk dat het projectgebied op korte afstand van de sacrale kern van Herdersem ligt en dat de ondergrond er in het verleden nauwelijks geroerd is. Er kunnen zich nog archeologische sites op deze locatie bevinden. Op basis van de bureaustudie kon evenwel geen voldoende inschatting van het archeologisch en wetenschappelijk potentieel van de locatie gemaakt worden. Na afweging blijkt een vooronderzoek met ingreep in de bodem, i.c. een proefsleuvenonderzoek, noodzakelijk. Dit leverde geen noemenswaardige sporen op waardoor verder onderzoek niet noodzakelijk bleek.