Aalst - Hekkestraat - Hofstade

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Hekkestraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
atlas der buurtwegen.jpeg
ferraris.jpeg
hoogtemodel en waterlopen.jpeg
villaret.jpeg
Omschrijving

Stad Aalst wenst in de Hekkestraat, de Alverenbergbaan en de Spuimeersenweg het wegdek te vernieuwen en een RWA en DWA-riolering aan te leggen. Deze werken gaan gepaard met de aanleg van twee bufferbekkens ter hoogte van het kruispunt van de Hekkestraat met de Alverenbergstraat en met de constructie van een fietspad van de Hekkestraat naar het jaagpad, de Doorsteeklaan, langs de Dender. SOLVA voerde in opdracht van Stad Aalst het voorgeschreven archeologische vooronderzoek uit. Gezien het lijnvormig tracé van de werken, het feit dat deze voor het overgrote deel zullen plaatsvinden binnen een reeds volledig ingericht terrein, gelet ook op de natte bodems en de aanwijzingen voor dikke alluviale pakketten op minstens een deel van projectgebied, is het potentieel op kennisvermeerdering dan ook zeer gering en een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus, kosten-baten beschouwd, niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41