Aalst - Haagbeukstraat - Erembodegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Aalst (Erembodegem), Haagbeukstraat -  Dries Ter Joden.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Luchtfoto 2015.jpg
Topokaart detail.jpg
Bodemkaart.jpg
Omschrijving

De stad Aalst wenst een nieuw fietspad aan te leggen tussen de Haagbeukstraat in Erembodegem en Dries in Nieuwerkerken. De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 m². SOLVA Dienst Archeologie stelde hiervoor een archeologienota op.
Gelet op de beperkte bodemingreep van de geplande werken (38 cm onder het maaiveld), de lijnvormige aard van het merendeel van de werken, de artificiële ophogingen en de reeds bestaande verstoringen biedt een verder onderzoek weinig mogelijkheid tot een relevante vergroting van het kennispotentieel. De nieuwe wegenis zal deels een recente landweg vervangen en deels in opgehoogde grond liggen, wat dus betekent dat er quasi geen nieuwe verstoringen zijn. Deze bodemingrepen moeten algemeen gezien worden als kleinere bijkomende verstoringen in een reeds sterk ingerichte en dus geroerde zone. De werken bieden weinig of geen mogelijkheid om een ruimtelijk inzicht te verwerven in archeologische sporen, mochten die al aanwezig zijn. Een dergelijk projectgebied verder archeologisch onderzoeken is kosten-baten beschouwd, zeker in een dergelijke landschappelijke context, immers niet zinvol.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57