Aalst - Grote Baan - Herdersem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Grote Baan, Alphons De Cockstraat, Hof ter Hammestraat, Landweg, Bredestraat in Herdersem

Fase

3
Afbeeldingen

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Hoogtekaart
Popp
Ferraris
Omschrijving

Stad Aalst wenst de wegenis en de bestaande riolering in (een deel van) de Grote Baan, De Alphons De Cockstraat, de Hof ter Hammestraat, de Landweg en de Bredestraat te Herdersem te vernieuwen. Voor de riolering komt er een gescheiden stelsel, centraal onder de rijweg. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Deze toonde aan dat het archeologisch potentieel voor het projectgebied vrij klein is, ondanks de gunstige ligging en de verschillende vindplaatsen in de omgeving. De voornaamste reden hiervoor is omdat het plangebied enkel uit straten bestaat. Daarnaast is de impact op het eventueel nog aanwezige erfgoed vrij laag, enerzijds door de aard van de werken en anderzijds door de reeds bestaande de verstoring van de huidige wegenis, riolering en grachten. Gezien de mogelijkheid voor kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57