Aalst - Graanmarkt

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016 - ...

Opdrachtgever

AGSA logo

Ligging

Gebied afgebakend door Graanmarkt, Esplanadestraat en de Peperstraat in Aalst

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
20170424-_MG_7452-bewerkt.jpg
20170424-_MG_7462.jpg
20170424-_MG_7511.jpg
20170424-_MG_7530-bewerkt.jpg
20170424-_MG_7534-bewerkt.jpg
20170424-_MG_7544-bewerkt-2.jpg
20170424-_MG_7555-bewerkt.jpg
20170424-_MG_7566-bewerkt-bewerkt.jpg
3.JPG
lavabo graanmarkt
1
2
3
4
5
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Foto's copyright SOLVA & Dirk Wollaert
Omschrijving

Het archeologisch onderzoek op de voormalige Pupillenkazerne langs de Graanmarkt startte in de zomer van 2016. Aanleiding van het onderzoek was de geplande bouw van een nieuwe bibliotheek en academie voor podiumkunsten op deze locatie. Een archeologisch vooronderzoek, uitgevoerd in december 2015, maakte reeds duidelijk dat deze werken heel wat archeologische sporen dreigden te vernietigen.

Van deze plaats is immers – op basis van historische bronnen – geweten dat ze te situeren is binnen de 13de eeuwse stadsomwalling en aanvankelijk vermoedelijk in gebruik was als tuingrond en/of boomgaard. Aan het einde van de 15de eeuw vestigen de Zwarte Zusters zich op deze plaats om bijstand te verlenen bij de verzorging van pestlijders. Onder de Franse Republiek werd dit klooster gesloten en de bezittingen werden als staatseigendom verkocht. De gebouwen zelf blijven evenwel overeind tot 1880, zij het met een andere bestemming: eerst als opslagplaats voor aangeslagen goederen van gesloten kerken en kloosters, dan als deel van de militaire gevangenis en tenslotte als onderdeel van de “Ecole des Pupilles de l’Armée”, kortweg Pupillenschool. Tussen 1880 en 1907 worden de voormalige kloostergebouwen dan vervangen door het gebouwcomplex van de Pupillenschool zoals het er vandaag nog steeds gedeeltelijk staat.

Het onderzoek leverde muurresten, kelders, beerputten en vloeren op die behoorden tot de kloostergebouwen van de zusters. Ter hoogte van de kapel en in de kloostertuin kwamen tevens begravingen tevoorschijn. Aan de achterzijde, tegen de stadsomwalling aanleunend, trof men een opeenstapeling van tuinlagen aan, met daarin verschillende afvalkuilen. Ook binnen het kloosterdomein werden deze aangetroffen. Daarnaast werden ook enkele oudere grachten en greppels herkend die mogelijk een oudere perceelsindeling voorstellen.

Het materiaal dat zich in de afvalkuilen bevond, levert een bijzondere blik op de materiële cultuur binnen het klooster en dit met soms zeer verrassende resultaten. Naast voorwerpen die in verband te brengen zijn met het religieuze leven, zijn er namelijk verscheidene gebruiksvoorwerpen aangetroffen die eerder getuigen van een zekere materiële welstand en van culinaire geneugten. Waren de Zwarte Zusters de ‘material girls’ van de late middeleeuwen?