Aalst - Denderstraat 'Gendarmerie'

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - 2019

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Denderstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
topo detail.jpeg
Luchtfoto 2015.jpeg
Ferraris.jpeg
Omschrijving

De stad Aalst wenst het terrein rond de Gendarmerie in de Denderstraat te herontwikkelen naar een buurtrestaurant, sociale kruidenier en kinderdagverblijf. Het projectgebied ligt buiten de historische kern van Aalst langs de Dender. Het projectgebied is tot het einde van de 18e eeuw gebruikt geweest als meersengebied en akker- en weiland, en is pas later deel beginnen uitmaken van de verstedelijkte kern van Aalst. Hierbij stond de voormalige Rijkswachtkazerne geïnventariseerd als bouwkundig relict, maar werd toch gesloopt in de late jaren 1990. Voor het projectgebied zelf zijn geen archeologische gegevens beschikbaar. Ten zuiden worden voornamelijk middeleeuwse sites vermeld door de CAI, en in mindere mate Nieuwe Tijd en Metaaltijden. De impact van de geplande werken zal beperkt blijven, aangezien het terrein in de loop van de negentiende eeuw opgenomen in de zich uitbreidende stad, en sindsdien reeds verschillende malen ingericht en heringericht. Alles in beschouwing genomen is het archeologisch potentieel binnen het projectgebied zeer gering tot onbestaande. Bovendien kan besloten worden dat, indien er al archeologisch erfgoed aanwezig was op het projectgebied, dit bij de voorgaande inrichting van het terrein vernietigd is. Verder onderzoek is dus, kosten-baten beschouwd, niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41