Aalst - Centrum - Moorsel

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2009 - 2010

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Moorsel-Dorp, Bergsken, Margrietstraat, Abrahamsweg, Pachting, Opwijkse Steenweg

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Aan het werk
Overzicht
Vondst
Vondst
Graf
Vondst
Kuil
Overzicht
Graf
Graf
Overzicht
Overzicht
Aan het werk
Aan het werk
Overzicht
Graf
Omschrijving

Rond de Gudulakapel in Moorsel zijn niet minder dan 96 begravingen aangetroffen. Deze dateren uit de volle middeleeuwen tot het begin van de 20ste eeuw. In enkele gevallen, en dit vooral bij de recentere 18de en 19de-eeuwse begravingen, werden ook religieuze voorwerpen bloot gelegd. Aan de hand van de fasering van verschillende 12de-eeuwse grachten werd duidelijk dat er in de loop van die eeuw belangrijke bouwactiviteiten plaatsvonden in Moorsel die een gedeeltelijke herinrichting van het centrum en heraanleg van het kerkhof omvatten. Opmerkelijk in deze zone was de vondst van een buidelvormige handgevormde pot uit de Merovingische of vroeg-Karolingische periode. Daarnaast zijn nog verschillende sporen van bewoning (paalsporen, waterput) uit de volle middeleeuwen teruggevonden.

Brochure