Aalst - Bypass R41

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Ten zuiden van Wijngaardveld in Aalst

Fase

3
Ligging
Plan
Plan
Omschrijving

Stad Aalst plant een nieuw op- en afrittencomplex aan de ring rond Aalst, ten zuiden van het industrieterrein Wijngaardveld te Aalst. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een bureaustudie uitgevoerd. Gezien van de landschappelijke ligging en de sterke mate van bebouwing heeft het gebied een laag archeologisch potentieel. Dit voormalige meersengebied werd samen met de natuurlijke Dender vanaf de 18de eeuw sterk gemodelleerd door de mens.

Gezien de mogelijkheid voor kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57