Aalst - Blektestraat - Hofstade

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Gebied langs de Blektestraat in Hofstade

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
IMGP3942.JPG
IMG_8119.JPG
IMG_8122.JPG
IMG_8128.JPG
IMG_9715.JPG
IMG_9728.JPG
IMGP3909.JPG
IMGP3932.JPG
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto
Omschrijving

Naar aanleiding van de aanleg van een waterbufferbekken door de stad Aalst, diende er een archeologisch vooronderzoek te gebeuren aan de hand van proefsleuven. Hoewel het om een nat terrein gaat, dat waarschijnlijk in het verleden nooit bebouwd was, ligt het terrein wel in een archeologische zone met een hoog potentieel. De site is gelegen op ca. 600 m van de gekende Romeinse tempelsite van Hofstade en op 200 m van een Romeinse bewoning (steenbouw). Recent werd ook het grootste urnenveld van Vlaanderen opgegraven in Hofstade. 
De proefsleuven tonen aan dat het terrein deels opgehoogd is met een pakket grond. Vermoedelijk is deze grond afkomstig van de vijver die op het aanpalende perceel was gelegen. De vijver staat al op de kaart van Ferraris (1771-1778) gekarteerd. Uit deze laag kwamen verschillende vondsten, waaronder enkele prehistorische artefacten. 
Daarnaast zijn twee Romeinse graven aangetroffen. Deze zijn tijdens het vooronderzoek al opgegraven. Het gaat om kuilen die de resten bevatten van de brandstapel waarop de dode werd gecremeerd. In één van de graven zijn de resten gevonden van een grote pot, die meegegeven werd met de overledene. Mogelijk zijn deze graven te linken aan de Romeinen die een 200-tal meter verder woonden. 

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57