Aalst - atletiekpiste

Project

Type

Sportinfrastructuur: heraanleg atletiekpiste

Opdrachtgever

Autononoom Gemeentebedrijf SportAG Aalst

Situering

Frans Blancaertdreef te Aalst

Fase

3

Omschrijving

In 2016 heeft Sport AG Aalst aan SOLVA de opdracht gegeven om de renovatie en uitbreiding van de bestaande atletiekpiste te begeleiden. Eind 2016 was het aanbestedingsdossier rond en begin 2017 werd er gestart met de uitvoering van de werken. De atleitkepiste werd op 19 november in bijzijn van onze voorzitter, tevens schepen van sport van Aalst, Ilse Uyttersprot feestelijk in gebruik genomen.  De piste bestaat uit 8 kunstofbanen en is voorzien van allerlei sensoren op de baan om verregaande loopanalyses mogelijk te maken.

 

 

Ligging

 

Afbeeldingen
5
6
7
1
2
3
4
Planopzet

Heraanleg van een nieuwe atletiekpiste volgens de huidige standaard.
De toplaag bestaat uit 2 lagen rubber. De eerste onderlaag is geplaatst begin oktober.
Een eerste impressie hiervan kan je zien onder afbeeldingen.